Referenser

TAVASTIA-KLUBBEN

Helsingin Kiinteistötekniikka ansvarar för fastighetsservicen i Hämäläis-Osakuntas byggnad i Kampen, vars största och långvarigaste hyresgäst är den legendariska Tavastia-klubben. Tusentals personer besöker spelningarna varje vecka, vilket ställer hårda krav på underhållet av lokalerna. ”Vi har ett stort dagligt servicebehov, och en bekant fastighetsskötare är en mycket viktig person för oss”, säger Pekka Görman från Tavastia.

Läs mer

Tavastian Pekka Görman seisoo Tavastian julkisivun edessä.

EIRA SJUKHUS

Eira sjukhus är ett av Helsingin Kiinteistötekniikkas mångsidigaste serviceobjekt. Utöver att sjukhuset verkar i ett värdefullt över hundra år gammalt jugendslott ställer specialfunktioner hos sjukhusets infrastruktur strikta krav på fastighetsservicen. ”Det kräver flera års erfarenhet av huset innan man börjar förstå hur processerna fungerar här.” En egen fastighetsskötare som hela personalen känner är den modell som fungerar bäst för oss”, säger fastighetsdirektör Hannu Hänninen.

Läs mer

Kiinteistöjohtaja Hannu Hänninen seisoo Eiran Sairaalan julkisivun edessä.