Eira sjukhus

Eira sjukhus verkar i ett över hundra år gammalt jugendslott. Fastigheten sköts av en egen fastighetsskötare som hela personalen känner. ”Det här är den modell som fungerar bäst för oss”, säger fastighetsdirektör Hannu Hänninen. Foto: Tomi Natri

Eira sjukhus är ett av Helsingin Kiinteistötekniikkas mångsidigaste serviceobjekt. Utöver att sjukhuset verkar i ett värdefullt över hundra år gammalt jugendslott ställer specialfunktioner hos sjukhusets infrastruktur strikta krav på fastighetsservicen. ”Det kräver flera års erfarenhet av huset innan man börjar förstå hur processerna fungerar här.” En egen fastighetsskötare som hela personalen känner är den modell som fungerar bäst för oss”, säger fastighetsdirektör Hannu Hänninen.

År 1904 beslutade en grupp läkare att inrätta ett modernt och hemtrevligt privat sjukhus som inte påminner om ett traditionellt sjukhus. I hörnet av Fabriksgatan och Skepparegatan färdigställdes år 1905 en vacker nationalromantisk sjukhusbyggnad som Lars Sonck ritat. Sjukhuset fick namnet Eira sjukhus och också namnet till hela den omgivande stadsdelen Eira.

Mer än hundratio år senare verkar Eira sjukhus ännu i samma byggnad. Fortfarande ger sjukhuset ett hemtrevligt och modernt intryck. Sjukhusets aktningsvärda historia avspeglas också i sjukhuspersonalens inställning till fastigheten.

”Eira sjukhus är en byggnad som helsingforsborna känner bra till. Vi vill att fastigheten ska vara i så gott och snyggt skick som möjligt, vilket också ställer extra krav på fastighetsservicen”, säger Hannu Hänninen, fastighetsdirektör för Eira sjukhus.

En egen gårdskarl skötte länge underhållet av fastigheten

”Vi hade ännu för dryga tio år sedan en egen gårdskarl som hörde till personalen.” Ursprungligen har här också funnits en gårdskarlsbostad.”

Att fastigheten sköts av en bekant person har alltid varit nästan en självklarhet för sjukhuset.

Idag svarar Helsingin Kiinteistötekniikka för fastighetsservicen vid Eira sjukhus. Målet har varit att skapa en verksamhetsmodell som motsvarar traditionell gårdskarlsverksamhet. Vår fastighetsskötare är här varje eftermiddag.

Under årens lopp har han blivit bekant med hela personalen.

”En fastighetsskötare är den person som personalen kontaktar om kranen läcker, ett handtag håller på att lossna eller en spegel ska fästas på stenväggen.” Begäran skickas direkt till honom utan onödig byråkrati. Om det behövs rör- eller elmontörer, kallar fastighetsskötaren själv dem hit.”

Sjukhusets mångformiga lokaler kräver gedigen kännedom om fastigheten, säger Hannu Hänninen från Eira sjukhus. Foto: Tomi Natri

Krävande sjukhusinfrastruktur

Arbete i sjukhusmiljö kräver utöver teknisk yrkesskicklighet också gedigen kännedom om fastigheten. I arbetsbeskrivningen ingår många underhållsarbeten som hänför sig till sjukhusets infrastruktur och som ska utföras på sjukhusets villkor.

”Här måste man själv kunna ta reda på när man kan gå in i ett rum.” Man måste veta när ett rum är ledigt eller när där pågår något sådant som gör att man inte kan gå in i rummet. Dessutom finns kravet på tystnad. Att borra i stenvägg kan inverka störande på ett kirurgiskt ingrepp. Det kräver många års erfarenhet av husets för att man ska veta hur processerna fungerar här.”

Enligt Hänninen är det också viktigt för patienterna att det i lokalerna rör sig en bekant fastighetsskötare som sammansmälter med personalen och vid behov exempelvis pratar med patienterna eller vägleder dem.

Hänninen är mycket nöjd över samarbetet med Helsingin Kiinteistötekniikka.

”En egen fastighetsskötare är den bästa modellen för oss.” Ärendena löper bättre när tiden inte går åt till att förklara grundläggande saker. Arbetena sköts smidigt och snabbt. Jag kan rekommendera Helsingin Kiinteistötekniikka också för andra fastigheter, där underhållet kräver service av särskild kvalitet”, säger han.