Fastighetsservicetjänster

Helsingin Kiinteistötekniikka erbjuder med trettio års bred erfarenhet tjänster i anslutning till underhåll och service av fastigheter. Vi har specialiserat oss på skötsel av bostadsfastigheter och av oss får du fastighetsservice och yrkesutbildade personer för underhåll av affärsfastigheter. Hos oss fungerar fastighetsskötarna smidigt och okomplicerat på samma sätt som gårdskarlarna förr i tiden. Tio utvalda yrkespersoner som specialiserat sig på fastighetsservice betjänar dig och invånarna i området kring Helsingfors stadskärna. – Våra anställda känner väl de områden de sköter. Bekanta människor innebär smidig service också i jour- och kontorsärenden.

I våra tjänster ingår

Fastighetsservice

Fastighetsservice och underhåll är en väsentlig del av fastigheternas funktion och trivseln i dem. Vi tar hand om över 80 husbolag och affärsfastigheter i området kring Helsingfors stadskärna. Vår verksamhet baserar sig på högklassig förebyggande serviceverksamhet och kundorientering. Vi erbjuder också omfattande snöröjnings- och snökörningsarbeten och sandning samt sakkunniga renoveringstjänster.

Ta kontakt och begär en offert för fastighetsservice!

Snöarbeten och snökörning

Helsingin Kiinteistötekniikka sköter husbolagens snöarbete snabbt och effektivt i huvudstadsregionen. Vi avlägsnar också större snöhögar under en natt – vi för bort snön med lämplig utrustning och transporterar snön till de officiella mottagningsplatserna.

Plogning och vinterunderhåll

 • Snöplogning
 • Snölastning
 • Bortförsel av snö
 • Vinterunderhåll

Ta kontakt och begär en offert på snöarbeten och snökörning samt plogning!

Det lönar sig att satsa på god vinterskötsel av förbindelseleder och gator redan av säkerhetsskäl. Beställ vinterns snöarbeten på förhand, så behöver du inte köa och bekymra dig över snöröjningen när snön kommer.

Beställ snöarbeten till följande ställen:

 • Parkeringsplatser
 • Gårdsområden (utomhusytor)
 • Vägsträckor (framför husen)
 • Framför fastigheter och gator

Ta kontakt och begär en offert på snöplogning!

Sandning

Målet med sandning av förbindelseleder och gator är att bekämpa existerande halka eller en snart sannolik halka.

Beställ vår sandningstjänst

 • Sandning av förbindelseleder vid halt före
 • Insamling och bortförsel av sand efter vintersäsongen

Ta kontakt och begär en offert på sandning!

Småskalig service och reparation

Av Helsingin Kiinteistötekniikka får du tjänster i anslutning till små servicearbeten och öppning av avlopp.

 • Små rörarbeten
 • Ventilering av värmeelement
 • Avlägsnande av rörstockningar och öppning av avlopp o.d.

Öppning av avlopp

Tilltäppta avlopp orsakar vanligen luktolägenheter och i värsta fall kan en stockning leda till en tråkig vattenskada. Det är viktigt att avloppet rengörs regelbundet, eftersom avloppen samlar flott och bottensatser.

Helsingin Kiinteistötekniikka har miljövänliga lösningar för skötseln av rörsystemet.

Ta kontakt och begär en offert på öppning av avlopp och små reparationer!