Felanmälan

Felanmälan som lämnas till servicebolaget

Anmälan om fel som åtgärdas under normal arbetstid (07.00–15.30). I brådskande fall kan du ringa byrån direkt, tfn puh. 09 686 9360.

Med denna blankett kan du meddela om behovet av underhåll av fastighet och bostad samt om vad som ska repareras. Du kan be om hjälp med allt som vårt servicebolag kan hjälpa dig med. Observera att fält markerade med en asterisk är obligatoriska.

Du får en kopia av de uppgifter du skickat till din e-postadress.