Yleinen

Hämäläis-Osakuntas byggnad är mest känt för Tavastia-klubben. Det dagliga underhållet av fastigheten sköts snabbt, när huset har en bekant fastighetsskötare,...

Eira sjukhus verkar i ett över hundra år gammalt jugendslott. Fastigheten sköts av en egen fastighetsskötare som hela personalen känner....